הגיליון עדיין לא נחתם, ונעדר מספור סופי. לקבלת עדכון על סגירת הגיליון נא הרשם
גיליון ד (תשע"ו)


רבין שושטרי
שיקולים משפטיים ומוסריים בקניין הגזלה: עיון בשאלת הבעלות על החפץ הגזול
פתח קובץ תקציר

Steven H. Adams
The Development of a Waiting Period Between Meat and Dairy: 9th – 14th Centuries
פתח קובץ תקציר

הנחיות הרשמה קישורים שתף צור קשר