גיליון ג (תשע"ה)


אפרים בצלאל הלבני
המלה "אדם" איש ולא אשה
פתח קובץ תקציר

אהרן עמית
למוצאה, משמעה והתפתחותה של סוגיית הערווה בבבלי ברכות כד ע"א
פתח קובץ תקציר

רבקה רביב
היחס לחסרונן של דמויות בספר דניאל – בין ארץ ישראל לבבל
פתח קובץ תקציר

שלם יהלום
דרכים בעריכת התוספות
פתח קובץ תקציר


פרטי המשתתפים בגיליון

להורדת הגיליון השלם
עבודות מחקר


מיכל שיר-אל
הדיאלוג במעשי חכמים בתלמוד הבבלי כהשתקפותו בסיפורים על חכמים ונשותיהם
דיסרטציה בהנחיית פרופ' אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית, תשע"ה
פתח קובץ

מאיר לוגסי
ארבעה אבות נזיקין - עיון בארבעה אבות נזיקין לאור סוגיות הפתיחה בבבלי ובירושלמי למסכת בבא קמא
עבודת גמר בהנחיית ד"ר אהרן עמית, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ו
פתח קובץ

יכין אפשטיין
עיונים במסכת כלה רבתי - נוסח, עריכה ותקופה
דיסרטציה בהנחיית פרופ' רוברט ברודי, האוניברסיטה העברית, תשס"ט
פתח קובץ

הנחיות הרשמה קישורים שתף צור קשר