מאמרים חדשים

הנחיות למחברים

דרך מסירת המאמר

את המאמר המוקלד בתכנת Word יש לשלוח למערכת "אוקימתא" בדוא"ל. כתובת המערכת: oqimta@oqimta.org.il.

בשורת הנושא יש לכתוב: מאמר להגשה מאת [שם מחבר המאמר].

בגוף ההודעה יש לכתוב את פרטיו של מחבר המאמר ואת דרכי ההתקשרות עמו.

שפת המאמר

המערכת תקבל מאמרים שנכתבו בעברית ובאנגלית. מאמרים בשפות אחרות יישקלו לגופם.

תקצירים

לכל מאמר יש לצרף שני תקצירים: האחד בעברית והאחר באנגלית. אורך התקציר: בין 800-150 מילה.

כללי עיצוב הטקסט והתקנתו בקובץ המצורף

הנחיות הרשמה קישורים שתף צור קשר